آدرس مطب دکتر نصر اصفهانی در اصفهان تلفن مطب دکتر عباسعلی نصر اصفهانی

خدمات مطب دکتر عباسعلی نصر اصفهانی

سنگ صفرا

سنگ صفرا

سنگ صفرا یک عارضه‌ی شایع دربین جمعیت است. در بخش قابل توجهی از افراد، سنگ صفرا منجر به بروز درد یا شکایتی نمیشود و در اکثر افراد بدون علامت می‌مانند.

دستگاه گوارش

دستگاه گوارش

انواع بیماری‌های دستگاه گوارش به مجموعه ای از اختلالات و بیماری‌های مرتبط با عملکرد و ساختار اندام‌های دستگاه گوارش اطلاق می‌شوند. این بیماری‌ها می‌توانند در هر قسمتی از دستگاه گوارش ایجاد شوند.

لاپاراسکوپی

لاپاراسکوپی

لاپاراسکوپی عبارت است از انجام اقدامات تشخیصی و درمانی از طریق سوراخ کوچک ایجاد شده در جدار شکم. امروزه اکثر اعمال جراحی داخل شکمی از طریق لاپاراسکوپی قابل اجرا هستند.

کیست پیلونیدال یا سینوس پیلونیدال

کیست پیلونیدال

کیست پیلونیدال یا سینوس پیلونیدال ( pilonidal cysts ) یک کیسه کوچک پوستی حاوی مو در قسمت پایین کمر است. این کیست به صورت یک منفذ پوستی کوچک نمایان شده و گاهی چیزی بیش از یک فرورفتگی حاوی چند موی پیچیده نیست.

جدیدترین مقالات

جدیدترین اخبار و مقالات مربوط به جراحی عمومی را در بخش مقالات بخوانید

درمان بیماری پایلونیدالدرمان بیماری پایلونیدال

...

تاریخ انتشار : 1402-12-12

بیماری پایلونیدال (آشیانه مو)بیماری پایلونیدال (آشیانه مو)

...

تاریخ انتشار : 1402-10-16

عوارض سنگ صفرا -2عوارض سنگ صفرا -2

...

تاریخ انتشار : 1402-08-15