آدرس مطب دکتر نصر اصفهانی در اصفهان تلفن مطب دکتر عباسعلی نصر اصفهانی

عوارض سنگ صفرا -2

سنگ مجرای صفراوی مشترک: سنگ صفراوی می تواند وارد مجرای صفراوی مشتری (کلدوک) شود که می تواند بدون علامت باشد یا همراه انسداد کامل یا ناقص مجرایصفراوی، کلانژیت(عفونت مجاری صفراوی)، پانکراتیت(التهاب لوزالمعده) با علائم درد، تهوع، استفراغ، زردی، خارش و حساسیت موضعی شکم باشد. درآزمایشات بیمار، ممکن است بیلیروبین ، آلکالین فسفاتاز ، آنزیمهای کبدی و پانکراس بالا باشند (در یک سوم بیماران تستهای کبدی نرمال هستند). سونوگرافی ، MRCP ، ERCP ، آندوسونوگرافی، PTC و CT scan هم به تشخیص کمک می کنند.

درمان آن برحسب اینکه قبل عمل،موقع عمل یا بعد ازعمل تشخیص داده شود، متفاوت است. ولی به دلیل خطرات جدی، اورژانسی تر از خود سنگ کیسه صفزا است و هرچه زودتر باید درمان شود.

پانکراتیت:پانکراتیت عبارت است از التهاب نسج پانکراس(لوزالمعده) که می تواند فرم مزمن یا حاد داشته باشد و شایعترین علت آن در کشورهای غربی مصرف الکلاست و در کشور های شرقی من جمله کشورما سنگ صفراوی است که بعلت عبور سنگهای صفراوی از مسیر مجرای کلدوک و آمپول واتر و انسداد موقتی آمپول ایجاد می شود. .

علائم پانکراتیت شبیه علائم التهابات دیگر در بالای شکم من جمله درد شدید، تهوع، استفراغ، بی اشتهایی، تب وغیره است که همراه آن، افزایش آنزیمهای پانکراس و برحسب شدت بیماری، اختلالات دیگر آزمایشگاهیهم دیده می شود. تشخیص آن با علائم بالینی،آزمایشگاهی و رادیولوژک در راستای دیدن آثار التهاب پانکراس به همراه سنگ صفراوی است.

درمان پانکراتیت عبارت است از مراقبتهای طبی و خارج کردن سنگ های احتمالی داخل مجرای صفراوی در شرایط مناسب.

در این بیماران در صورت امکان در زمان بستری به دلیل پانکراتیت باید کیسه صفرا خارج شود یا در مواردی که بیمار بدحال است پس از بهبود وضعیت عمومیلازم است کیسه صفرا خارج شود.


آدرس : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، جنب قنادی بابک
تلفن : 32225166

جدیدترین مقالات

جدیدترین اخبار و مقالات مربوط به جراحی عمومی را در بخش مقالات بخوانید

درمان بیماری پایلونیدالدرمان بیماری پایلونیدال

...

تاریخ انتشار : 1402-12-12

بیماری پایلونیدال (آشیانه مو)بیماری پایلونیدال (آشیانه مو)

...

تاریخ انتشار : 1402-10-16

عوارض سنگ صفرا -2عوارض سنگ صفرا -2

...

تاریخ انتشار : 1402-08-15