آدرس مطب دکتر نصر اصفهانی در اصفهان تلفن مطب دکتر عباسعلی نصر اصفهانی

عوارض سنگ صفرا

کله سیستیت مزمن: التهاب مزمن مخاط کیسه صفرا بعلت سنگ یا عوامل دیگر بروز می کند و ضمن تغییرات مخاطی ، افزایش ضخامت جدار کیسه صفرا نیز عارض می شود.

علائم: تکرار دردهای ناشی از سنگ بالا و طرف راست شکم دارد. علائم آزمایشگاهی بروز نمی کند ولی درسونوگرافی ممکن است ضخامت جدار کیسه صفرا به همراه سنگ دیده شود.

تشخیص: سونوگرافی دقیق ترین تست تشخیصی برای سنگ صفرا وکله سیستیت استو در حضورعلائم بالینی تیپیک، دیده شدن سنگ و تغییرات جدار کیسه صفرا در سونوگرافی برای تشخیص کافی است. در حضور علائم غیر تیپیک، با نظر پزشک معالج تشخیص های احتمالی دیگرهم بررسی می شوند.

درمان: درمان انتخابی سنگ صفرای علامت دار، برداشتن کیسه صفرا است، مگراینکه بعلل طبی برای بیمار امکان عمل جراحی نباشد، که در این بیماران درمان طبی با دارو انجام می شود.

کله سیستیت حاد: عبارت است از التهاب حاد کیسه صفرا که در 90% موارد علت آن سنگ صفرا است. موارد کله سیستیت حاد بدون سنگ (آکالکالوس) بیشتر در بیماران با وضعیت وخیم و بدحال دیده میشود. کله سیستیت حاد معمولا با انسداد دهانه کیسه صفرا و در نتیجه اتساع کیسه صفرا همراه است. کم خونی و تغییرات شیمیایی در جدار کیسه صفرا و دربعضی بیماران رشد باکتری درصفرا یا جدار کیسه صفرا نیز ایجاد میشود.

علائم: ازنظر بالینی، درد بیمار مانند کولیک صفراوی(حملات کوتاه مدت درد کیسه صفرا در التهاب مزمن) شروع می شود، ولی بیش از 12- 24 ساعت طول می کشد و با تب، استفراغ ، کاهش اشتها، حساسیت شدید موضعی همراه می شود. در سونوگرافی و آزمایشات خونی علائم خاص دیده و تشخیص تایید می شود.

تشخیص: در حضور علائم بالینی ذکر شده ، تایید علائم سونوگرافیک بیماری جهت تشخیص کافی است ولی در موارد خاص و نادر تستهای رادیولوژیک دقیق تر نیاز می شود.

درمان: درمان کله سیستیت جراحی است که پس از پایدار کردن و بررسی های تکمیلی توسط جراح انجام می شود. در شرایط خاص بیماران، ممکن است مسیر درمان از نظر زمان بندی یا کل روش درمان تغییراتی داشته باشد.

منابع:

1-Harrison’s Principles of Internal medicine 2 Maingot’s Abdominal Operations

3 Schwartz’s Principles of Surgery 4 Surgical Clinics of North America


آدرس : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، جنب قنادی بابک
تلفن : 32225166

جدیدترین مقالات

جدیدترین اخبار و مقالات مربوط به جراحی عمومی را در بخش مقالات بخوانید

درمان بیماری پایلونیدالدرمان بیماری پایلونیدال

...

تاریخ انتشار : 1402-12-12

بیماری پایلونیدال (آشیانه مو)بیماری پایلونیدال (آشیانه مو)

...

تاریخ انتشار : 1402-10-16

عوارض سنگ صفرا -2عوارض سنگ صفرا -2

...

تاریخ انتشار : 1402-08-15